ISTORIJAT

U duhu novog doba, sklada nauke i duhovnosti, početkom devedesetih godina prošlog veka, pojavila se jedna nova izuzetna isceljujuća metoda – Rekonekcija. Veoma brzo proširila se po svetu privukavši veliku pažnju javnosti, naučnih krugova, medicinskih radnika, lekara tradicionalne medicine i laika. Rekonektivno isceljenje objedinjuje u sebi kvalitete svih dosadašnjih metoda energetske medicine, ali ih i prevazilazi često čudesnim rezultatima, bezbednošću i lakoćom primene, kao i sveobuhvatnošću dejstva. Zvuči kao preterivanje?

Rekonekcija Erik Perl
Istinitost ovih tvrdnji ne potvrđuje samo bogato iskustvo njenog autora, dr Erica Pearla, već i mnogobrojna naučna istraživanja rađena na institutima i univerzitetima u SAD-u, kao i iskustva ogromnog broja praktičara širom sveta. Dr Pearl je vodio jednu od najuspešnijih ordinacija za kiropraktiku u Los Anđelesu kada je primetio da mu se spontano javljaju snažne senzacije na dlanovima tokom tretmana pacijenata. Budući da je veoma racionalan i da nije sklon mistifikaciji, nije na ovo obraćao posebnu pažnju sve dok se nisu počela dešavati prosto čudesna isceljenja praćena pojavom sitnih plikova na dlanovima. Primetivši da se sa udaljavanjem njegovih dlanova od tela pacijenta efekat pojačava, počeo je da kruži dlanovima iznad tela pacijenata nakon svakog kiropraktičarskog tretmana. Razne bolesti, simptomi i tegobe, povlačili su se nakon 1–3 seanse. Posle gotovo godinu dana ovakvog rada, došlo je do snažnog pojačavanja ove isceljujuće energije, isceljena je osoba sa veoma teškim telesnim deformitetima.
U toku samo jedne seanse nestali su deformiteti uzrokovani porođajnom traumom, uz vrlo neobične telesne reakcije pacijenta tokom tretmana! Nakon pojavljivanja ovog pacijenta u jednoj TV emisiji, šira javnost je saznala za čudesni dar dr. Erica Pearla.
Njegovi pacijenti su počeli da govore, kako osećaju njegove ruke i pre nego što bih ih on dotakao. Osećali su njegove ruke i kada su bile više od 30 cm udaljene od njihovog tela. To je postala igra, da pogađaju gde su mu ruke. A kada su ljudi počeli da bivaju isceljeni od raznih bolesti, to više nije bila igra. U početku su isceljenja bila beznačajna, kao prestanak bola i tome slično. Kako su pacijenti dolazili navodno kod kiropraktičara, on bi ih namestio, a onda bi im rekao, da zatvore oči i da ih ne otvaraju dok im ne kaže. Dok su im oči bile zatvorene on bi prešao par puta rukama preko njih. Kada bi ustali i osetili da je bol nestao, upitali bi ga, šta im je to uradio.
Neki klijenti govore da su videli anđele, da su videli cveće, boje, pejzaže koji su sasvim različiti od svega što su susreli na zemlji, da su osetili mirise koji su im potpuno strani.. To kao da ima sopstvenu inteligenciju. Rekonekcija i Rekonektivno isceljivanje su više nego energetsko isceljivanje, ovde se radi o donošenju svetlost i informacije na našu planetu i o ponovnom povezinanju DNK lanaca i reintegraciji struna. Uspostavlja se komunikacija između uzvišene svesti klijenta i uzvišene inteligencije. Isceljenje se događa za vreme tog procesa. Dr. Erik Perl, osnivač, čovek kroz koga su ove frekvencije prvi put predstavljene svetu, ovako to objašnjava : Ja sam deo tog sjedinjavanja, ali ne razumem u potpunosti kako. Dopada mi se da mislim da je to što preuzima isceljivanje Bog, Ljubav ili Univerzum – odaberite reč.

Energija koja se javlja tokom seanse, značajno se razlikuje od svih dosad poznatih isceljujućih energija. Pre svega, odlikuje je izuzetna inteligencija, autonomnost u radu i nemogućnost njenog voljnog usmeravanja. Sama vrši dijagnostiku, određuje prioritete i sprovodi svoj terapijski plan, što u potpunosti isključuje greške ili štetne nuspojave.
Prema mnogim istraživanjima, visoke frekvencije ove energije nisu do sada registrovane na Zemlji. Iako je izuzetno snažna – kada bi je uporedili sa toplotnom energijom, njena temperatura bi prelazila 300 stepeni Celzijusa – nema neprijatnih reakcija, a za razliku od elektromagnetnih energija, pojačava se sa udaljavanjem od izvora zračenja.
Deluje podjednako uspešno na svim nivoima: duhovnom, mentalnom, emocionalnom, vitalnom i fizičkom. Efekti su često brzi, ali nekad je potrebno više nedelja, pa i meseci, zbog potpunosti i sveobuhvatnosti promena.

Ovakvi rezultati privukli su veliku medijsku pažnju u Americi i svetu, pa se dr Eric Pearl pojavljivao u mnogim TV emisijama. Držao je predavanja i demonstracije na klinikama i univerzitetima, u prepunoj sali Medison skver gardena, bio pozvan da govori u UN-u…
Primetio je, takođe, još jednu interesantnu pojavu; mnogi sa kojima bi dolazio u kontakt, bilo lično ili preko elektronskih, čak i štampanih medija, iskusili bi neobične senzacije na dlanovima, a neki doživeli i isceljenje. Na neobjašnjiv način, trajno bi se povezivali sa ovom isceljujućom energijom i, u određenoj meri, mogli da je koriste.

Aristotel je učio da u vasioni postoji nepokretna „entelehija“ koja sve pokreće i misao je njen glavni atribut. Isto tako ja sam uveren da je ceo kosmos objedinjen, kako u materijalnom tako i u duhovnom pogledu. Postoji u vasioni neko jezgro od kuda mi dobijamo svu snagu, sva nadahnuća, ono nas večno privlači, ja osećam njegovu moć i vrednosti koje ono emituje celoj vasioni i time je održava u skladu. Ja nisam prodro u tajnu tog jezgra ali znam da postoji i kad hoću da mu pridam katkad materijalni atribut, onda mislim da je to svetlost a kada pokušam da ga shvatim duhovno, onda je to lepota i samilost. Onaj koji nosi u sebi tu veru oseća se snažan, rad mu čini radost, jer se sam oseća jednim tonom u sveopštoj harmoniji
Nikola Tesla
(iz knjige „Tesla – evolucija svesti čovečanstva“, autora i jednog od najvećih svetskih poznavalaca Teslinog života i rada Velimira Abramovića)

 

Jedini ograničavajući faktor isceljujućeg i razvojnog efekta Rekonekcije leži u spremnosti klijenta da prihvati promene koje sa sobom nosi ponovno povezivanje sa celinom. Svaka osoba koja je prošla Rekonektivno isceljivanje je imala odredjeni rezultat u odnosu na to koliko je bila spremna i otvorena za promenu u svom životu.
Najveću promenu i radost su osetili oni koji su došli potpuno otvoreni da prihvate promene, kako zdravstvene, tako i u svim oblastima njihovog života. Oni su svojim poverenjem i prihvatanjem ovog čudesnog procesa isceljivanja, promene i omogućili u svom životu.

 

Eric Pearl – intervju