REKONEKCIJA

Rekonekcija je postupak kojim se ponovo povezuju telesni energetski meridijani osobe (aksiotonalne linije) sa mrežom linija planete Zemlje i Kosmosa. Svako telo ima sopstveni skup energetskih linija i tačaka koje imaju ulogu naše veze sa univerzumom kao kanal za prenos energije, svetlosti i informacija između velikog i malog, makrokosmosa i mikrokosmosa, univerzuma i čovečanstva.

Rekonekcija aktivira povezivanje DNK lanaca što stvara uslove da se brže razvijamo na svim planovima. Intuicija, tolerancija, strpljenje, radost, kreativnost su samo neke od osobina koje su sve izraženije. Odnos prema drugim ljudima i okolini je usklađeniji. Osoba postaje svesna svoje uloge u ovom fizičkom postojanju i njen odnos prema poslu i obavezama biva oslobođen prinude. Iako promene do kojih dovodi rekonekcija, najčešće, nisu upadljive odmah, u dužem periodu one su i te kako vidljive. … Dešava se da osobe nakon rekonekcije odluče da promene posao i da se bave onim što vole i žele a ne onim što moraju, da promene okruženje …
Rekonekcija dovodi do velikih promena i napretka u životu i zdravlju osobe.
– Povećanje energije, vitalnosti i snage
– Čišćenje negativnih emocionalnih i mentalnih obrazaca
– Duboka opuštenost i mir
– Osećaj prisutnosti u njima samima (kao da su „uključeni“)
– Osećaj prisutnosti s drugima i sposobnost da budu ljubazniji i saosećajniji
– Osećaj pojačane intuitivnosti i jasnoće
– Gubitak patnje
– Osećaj veće povezanosti na nivou srca (veća sposobnost davanja i primanja ljubavi)
– Pojačana percepcija (posebno vizuelna i slušna)
– Dublji osećaj svrhovitosti (jasniji smisao postojanja)
– Uživanje u osećaju obilja
– Potpuna promena u tome kako su se osećali spram samih sebe i u svom telu
– Osećaj da se živi ovde i sada (uživati u sadašnjem trenutku)
– Balansira se endokrini sistem koji kontroliše metabolizam
– Uzdiže se naš emotivni, fizički, duhovni i mentalni nivo na više energetske frekvencije
RekonekcijaRekonekcija® ima moć usklađivanja, balansiranja i pomlađivanja naših meridijana. Isto tako se smatra da uspostavlja njihovu permanentnu aktivaciju, kao i aktivaciju 12 lanaca DNK-a (10 virtuelnih), ujedno ih reintegrišući i povezujući s paralelnim ravnima postojanja. Rekonekcija® je novi početak, ali ne i kraj; svi smo mi deo procesa koji je u toku.
Rekonekcija® se radi jednom u životu, i to u dve sesije s istim praktičarem. Idealno bi bilo dan za danom. Bitno je da između tih dveju sesija postoji jedan ciklus spavanja. Iako to nije uslov, sugeriše se da se prethodno naprave do tri sesije Rekonektivnog isceljivanja.